Prodaja

Vertikalne udarne drobilice

U cilju ostvarenja maksimalnih performansi Vertikalnih Udarnih drobilica sa minimalnim operativnim troškovima po toni obrađenog materijala obezbeđujemo habajuće i rezervne delove u najvišem kvalitetu. Izrađenih od čelika posebno otpornih na habanje sa posebnim ojačanjima Tungsten Carbidom na na ključnim mestima. U posebnim slučajevima po želji kupaca, u mogućnosti smo da za najzahtevnije aplikacije ponudimo i kompletan deo u izvedbi od Tungsten Carbida. Primenom delova adekvatnih za date radne uslove uvek se postiže najbolji mogući rezultat.

Ugradnja delova je bez ikakvih poteškoća, dimenzije svih delova su u potpunosti u propisanoj toleranciji. Neprekidno se radi na razvoju i unapređenju postojeće game habajućih delova, na taj način se garantuje korisniku opreme pouzdan I efikasan rad drobiličnog postrojenja, sa minimalnim troškovima eksploatacije.