Rudnici i kamenolomi

New element poseduje višegodišnje iskustvo u projektovanju sistema za drobljenje i prosejavanje različitih prirodnih i veštačkih materijala. Počev od najmekših krečnjačkih stena, pa do vrlo tvrdih i abrazivnih eruptivnih materijala. U saradnji sa svojim klijentima, New element je razvio i validirao metode proračuna i projektovanja drobiličnih postrojenja i sistema za prosejavanje na osnovu kojih je moguće vrlo precizno predvideti kapacitete postrojenja (svih ulaznih i izlaznih frakcija), ukupne troškove prerade materijala i isplativost prerade materijala. Na osnovu detaljnih ulaznih podataka o osnovnom materijalu, New Element svojim klijentima nudi detaljne tehno-ekonomske analize prerade materijala, na osnovu kojih klijenti mogu u ranoj fazi vrlo lako da predvide sve moguće prihode i rashode, i donesu odluku o opravdanosti investicije.

S obzirom da je New Element jedan od najvećih dobavljača habajućih delova za drobilična postrojenja u regionu, na raspolaganju mu je velika baza podataka o veku trajanja habajućih delova, pa samim tim i svim detaljima troškova prerade materiajala. To predstavlja ključno iskustvo u izradi projekata.

 

Galerije

- Postrojenje Kazahstan 1

- Postrojenje Kazahstan 2

- Mobilno postrojenje

- Pretovarna stanica za NH4NO3 i ANFO Vozilo