Silosi

U saradnji sa poslovnim partnerima i klijentima NEW ELEMENT je razvio i usavršio projektovanje i izradu silosa za skladištenje gotovoga asfalta kao i silosa za skladištenje cementa i drugih praškastih materija. Projektovanje i izradu silosa za skladištenje gotovoga asfalta NEW ELEMENT je u mogućnosti da usaglasi sa zahtevima klijenata i u potpunosti integriše u rad i upravljenje asfaltne baze.

 

Moguće je integrisati sledeće sisteme:

  • Održavanje temperature uskladištenog materiala
  • Merenje težine uskladištenog materijala
  • Skladištenje više vrsta materijala istovremeno
  • Stacionarnu, poli-mobilnu i mobilnu konstrukciju

 

PDF Brošura

 

 

Galerija